Pěšky k Panně Marii Karmelské

Pěšky k Panně Marii Karmelské

Pouť do Kostelního Vydří ve dnech 15 - 17.7.2011
 

15.7. pátek      ráno v 7,00 mše sv. v Měříně, po ní požehnání na cestu a odchod po žluté turistické značce směr Chlumek, Brodek, Zátiší - cca 10 km.

Ze Zátiší po modré na Kouty, dále po silnici směr Chlum - Bransouze - Kněžice - Opatov - 19 km.

Nocleh v Opatově ve škole, přepokládaný čas 18,00 (pan Kotyza)                                              
16.7. sobota    ráno dle dohody cca 7,30 modlitba před cestou, odchod po žluté směr Hladov, Nepomuky, Pilka  -   cca 12 km.
Dále směr Rozsíčky, po té cyklostezka 5123 a po ní směr Zvolenovice, Radkov, Slaviboř, Myslůvka - po silnici na Kostelní Vydří - cca 18 km.
Celkem tedy kolem 60 km.
 
V Kostelním Vydří v 19,00 hodin mše sv., nocleh zajištěn.
 
S sebou karimatku a spací pytel, jídlo na cestu a pobyt v Kostelním Vydří. Odjezd z Kostelního Vydří si zajistí každý sám.Je možno se domluvit s těmi, kdo mají místo.

Mše sv. v neděli: 7,00;  8,00;  9,30;  11,00
 
Silniční informace
1. den: po silnici jdeme  z Kněžic do Opatova
2. den: přecházíme silnici u Hladova  (směr ze Stonařova na Želetavu),
dále přecházíme silnici na Pilce (směr z Telče na Starou Říši - cca 1 km před Olšany),
po té jdeme po průjezdné cyklostezce ze Zvolenovic na Radkov, Slaviboř,
odbočka na Myslůvku,
z Myslůvky po silnici na Kostlení Vydří
 
Případné dotazy:        Prášková Jarmila       776 353 610