XII. pěší pouť na Velehrad 2012 - všechny zveme!

Společenství cyrilometodějských poutníků srdečně všechny zve na XII. pěší pouť na Velehrad na poděkování za vše, co nám svatí bratři přinesli a s prosbou, aby v našem národě jejich dědictví opravdu žilo. Vychází se z 8 proudů z mnoha míst v Čechách, na Moravě i ve Slezsku předposlední týden v srpnu

Duchovní téma: Devět plodů Ducha Svatého

Trasa:

Z Bohuslavic u Hlučína se vychází už 19.8. v 7.00, z Radešínské Svratky ve 13.00.

V pondělí 20. 8. 2012 se vychází z Vranova nad Dyjí, z Vítochova u Bystřice nad Pernštejnem, ze Sebranic u Litomyšle, z Bílovce u Ostravy a ze Žďáru nad Sázavou přes Netín

V úterý 21.8. ze Znojma, z Olešnice na Moravě, z Blahutovic a z Velkého Meziříčí

Ve středu 22.8. z Miroslavi, z Boskovic, z Dřevohostic, z Brna-Bystrce, z Olomouce a Tišnova

Ve čtvrtek 23.8. z Blučiny, z Ruprechtova, z Křenovic u Kojetína, ze Slavkova u Brna, ze Skalice na Slovensku a ze Křtin, odpoledne z Ostrožské Lhoty a Ratíškovic

V pátek 24.8. z Věteřova, z Cetechovic, z Bzence a z Polešovic z Veselí nad Moravou a Milonic

V sobotu 25.8. 2012 z Uherského Brodu, z Uherského Hradiště, z Buchlovic a z Boršic u Buchlovic

V sobotu 25.8. 2012 v bazilice na Velehradě 10:30 (- 10.45 protože počkáme) obnova zasvěcení, 11.30 mše sv. – slouží o. biskup Vojtěch Cikrle, 15.00 požehnání a rozloučení.

V sobotu 25.8. je možné jít po nové poutní stezce směrem na Sv. Antonínek u Blatnice. Z Velehradu vyjdeme hned po požehnání. Večer přenocujeme v Ostrožské Lhotě a ráno po mši sv. půjdeme společně na poutní místo. Na Sv. Antonínek bude v 10.30 bude stezka požehnána a poděkujeme Bohu za úrodu.

Srdečně zveme všechny na celou pouť anebo jen na kousek, třeba ten poslední. Přejeme si, aby tato pouť byla jako tenkrát v Betlémě „RADOST PRO VŠECHEN LID" (Lk 2,10)

V neděli 26.8. je možné jít po nové poutní stezce až na Sv. Antonínek u Blatnice, kde v 10.30 poděkujeme Bohu za úrodu a bude požehnání stezky.

To vše dá-li Pán Bůh a budeme živí a zdraví!

S sebou:
karimatku a věci na spaní. Zavazadla (i unavené poutníky) vezme doprovodné vozidlo. Spíme vždy pod střechou.

Přihlášky, přesné časy a další informace:

Mons. Jan Peňáz, Křtiny 72, 516 439 189, 736529221, http://www.poutnik-jan.cz/,

P. Marek Dunda Th.D., Vranov n/D 20, 515 296 384,731 402 742, http://www.fatym.com/,

jáhen Mgr. Ladislav Kinc, Prosetín 79, 516463315, 606 948 970, http://www.rovecne.farnost.cz/

.

Na www.tv-mis.cz najdete mimo jiné také filmy o pěší pouti na Velehrad.